Home

zurück

 

 

 

 

 

 

 

 

Düxer Klaaf

Jedeechte, Rümcher un Verzällcher us Kölle

 

 

 

Der Herrjott kennt se all

Zoletz ben ich ens widder durch uns Altstadt jelaufe. Et wor ald spät en der Naach – esu spät, dat et ald widder fröh wor. Esu jäjen 3 Uhr morjens ess de Stadt doch jet möd un mööch schlofe jonn. Bloß e paar Naaksühle, die nit der Wäch op heim aan finge, streuve noch durch de Strößjer. Jenau wie ich, dä ens widder nit schlofe kunnt.

Ich leef de krütz un de quer durch de Altstadt – ohne Plan, eifach hin un herr. Un esu kom ich dann irjendswie och aan de Rhingpromenad un dät do lans schürje. E paar Weetschafte hatte noch op un et soßen doch verhaftich noch e paar Lückcher do eröm un däte jet süffele un dobei jet schwade. E paar Wööt künnt ich och verstonn, jov ävver nix dröm. Et jing mich och nix aan, un esu dät ich wiggerlaufe.

Wie ich koht vör’m „Krützche“ aanjekumme wor, hoot ich, wie einer saht: „Man hat mich nicht gefragt, ob ich ein Deutschland haben wollte!“

Opjeschreck lo’t ich en die Richtung, us der die Stemm kom uns sohch e paar jung Lückcher do erömsetze. Janz plötzlich kom mer en der Senn: „Leever Jott, wat jitt et doch för Aaschlöcher!“

Un der Herrjott kennt se all me'm Name!!

© Alexander Stock